Restorāna atrašanās vieta nosaka visu. Jums ir vajadzīga vieta, kas pievelk cilvēku pūļus. Vajadzīga vieta kas ir ārī viegli pieejama. Svarīgi ka šajā vietā ir izaugsmes potenciāls. Protams, jums ir nepieciešama atrašanās vieta, kas atbilstu jūsu budžetam.  Ideālu vieta var būt grūti atrast, tāpēc nesteidzieties.

Īrējot telpas vai būvējot jaunas, vietas izvēle ir viens no grūtākajiem un svarīgākajiem lēmumiem kas jums kā īpašniekam jāveic. Tāpēc izvēli veiciet apdomīgi.